Wydarzenie, którego celem jest integracja przedstawicieli firm i instytucji związanych z geologią inżynierską. Warsztaty to dogodne miejsce do wymiany doświadczeń oraz prezentacji aktualnych informacji naukowych.


Wstęp bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Tematyka:

 • Nowe techniki w geologii inżynierskiej i geotechnice
 • Praktyczne aspekty geologii inżynierskiej
 • Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej

Warsztaty realizowane są w ramach obchodów 70-lecia powołania Wydziału Geologiczno-Mierniczego (obecnie: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska).


Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016 podzielone są na dwie części:

1. Sesja plenarna – sala 213 – II piętro, pawilon A-0

2. Panel wystawowy – hol główny, pawilon A-0


Program

 • Rejestracja uczestników

  8:30

  Rejestracja uczestników

 • Rozpoczęcie

  9:00

  Wystąpienie Rektora AGH Wystąpienie przedstawicieli władz Wydziału GGiOŚ Wystąpienie Prezesa Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

 • SESJA III: PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

  15:00

  15:00 - 15:15
  Zastosowanie barier elastycznych dla zabezpieczeń skarp i osuwisk przy różnego typu obiektach
  M. Dulski, ZI Georem
  15:15 - 15:30
  Badania geologiczne i dotychczasowe zabezpieczenia Kopca Kościuszki w Krakowie
  J. Kos, PG S.A. w Krakowie
  15:30 - 15:45
  Problem posadowienia w zwartej zabudowie śródmiejskiej, w złożonych warunkach gruntowych na przykładzie budynku Wydziału Radia i Telewizji w Katowicach
  M. Hodurek, PI Czesław Hodurek
  15:45 - 16:00
  Osiadania podłoża fundamentów w trakcie realizacji inwestycji na przykładzie obiektów posadowionych w odmiennych warunkach gruntowych
  T. Bardel, PPUP Geogrunt
  16:00 - 16:15
  Rozwiązania inżynierskie na podstawie wybranej inwestycji
  D. Sowiński, Geosolum
  16:15 - 16:30
  Zastosowanie korelacji lokalnych do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów kamienistych w obrębie zlewni Jeziora Czorszyńskiego
  S. Apostoł, FU Apogeo
  16:30 - 16:45
  Proces likwidacji osuwiska w miejscowości Wieniec w gminie Gdów
  P. Karcz/K. Ligęza, ZUG GEO-RES/ECO.GEO.INVEST

 • SESJA I: NOWOCZESNE TECHNIKI W GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ I GEOTECHNICE

  9:30

  09:30 - 10:00
  Nowoczesne technologie w pomiarach geotechnicznych
  Ł. Krywult, Z.P.P.U.H. Budokop
  10:00 - 10:20
  Uzdatnienie podłoża autostrady A-1 na odcinku historycznej płytkiej eksploatacji złóż rud metali
  Z. Pilecki, IGSMiE PAN
  10:20 - 10:40
  Zakres badań geotechnicznych i geofizycznych dla linii kolejowych w kontekście nowych "Wytycznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej - Igo-1"
  P. Kiszka, G. Szostak, Geopartner
  10:40 - 11:00
  Możliwości współczesnej geotechniki
  Ł. Urbanowicz, TITAN Polska
  11:00 - 11:20
  Praktyczne zastosowanie TECCO SYSTEM3 w zabezpieczaniu skarp
  F.P. Chammas, Geobrugg AG
  11:20 – 11:45
  PRZERWA

 • SESJA II: PRAKTYCZNE ASPEKTY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ

  11:45

  11:45 - 12:00
  Na grząskim gruncie przepisów dotyczących badań podłoża budowli
  M. Tarnawski, ZUT Szczecin, PG "Geoprojekt Szczecin"
  12:00 - 12:15
  Rozpoznawanie gruntów organicznych w geologii inżynierskiej
  D. Bebak, B. Stasiak, PGI
  12:15 - 12:40
  Sondowania statyczne CPTU. Sprzęt, interpretacja, jakość
  B. Czado, BAARS
  12:40 - 13:10
  Eksploatacja wybranych rodzajów maszyn wykorzystywanych w przemyśle geologicznym w świetle aktualnych przepisów dozorze technicznym
  M. Pazio, UDT Warszawa
  13:10 - 13:40
  Oprogramowanie firmy Soft-Projekt jako narzędzia stosowane w geologii inżynierskiej
  J. Szymański, Soft-Projekt
  13:40 - 15:00
  Przerwa obiadowa

 • Panel dyskusyjny

  17:00

  Panel dyskusyjny

 • Zakończenie Warsztatów

  17:30

  Zakończenie Warsztatów

Ważne daty

1.03

Komunikat

2.03 - 14.03

Rejestracja uczestników

15.04

Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016

Informacje ogólne

Informacje ogólne
Dojazd, zakwaterowanie (informacje)

Patronat


Komitet organizacyjny

 • Komitet Honorowy

   

  prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak, prof. AGH dr hab. Ewa Kmiecik dr hab. inż. Adam Postawa prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH

 • Komitet Organizacyjny

   

  Przewodniczący
  mgr inż. Jacek Stanisz
  Z-ca Przewodniczącego
  Jakub Czurczak
  Sekretarz
  Jadwiga Stafin

  Członkowie
  Paweł Gryzło
  dr inż. Robert Kaczmarczyk Maciej Hayder Aleksandra Idzik Piotr Rakiej Krzysztof Walkowiak
  Członkowie Pomocniczy
  Wiktoria Gugała
  Kinga Paczóska Karolina Mach Ewelina Kowalczyk Dominika Kurnik Joanna Długosz Kamila Kuchta Anna Czapla Małgorzata Świerczek Karina Dzikowska mgr inż. Sylwia Tchórzewska Justyna Ryłko mgr inż. Bartłomiej Olek Maria Kaczmarzyk Marta Kumorowska Łukasz Majkut Błażej Myka Bartłomiej Czech


Partnerzy i Wystawcy

Główni Partnerzy

Partnerzy i Wystawcy

Patronat medialny

http://inzynieria.com/

Rejestracja uczestników


Rejestracja zakończona

Galeria

Kontakt

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
mgr inż. Jacek Stanisz
mail: warsztatygi2016@gmail.com
strona : www.khgi.agh.edu.pl


Lokalizacja

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Pawilon A-0

al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków